Η αναγκαιότητα της εξάλειψης των ταμπού στη διαχείριση ατόμων τρίτης ηλικίας και η επιλογή του σωστού περιβάλλοντος


Τα γηρατειά κάνοντας κάποιος μία επιδερμική και απλοϊκή προσέγγιση αποτελούν μία περίοδο «δύσης» της ανθρώπινης υπόστασης. Το άτομο κάνει ένα ιδιότυπο flash back στις προηγούμενες εμπειρίες αξιολογώντας τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων καταστάσεων και δευτερευόντως προβαίνει σε μία κατηγοριοποίηση των επικείμενων δραστηριοτήτων, που δύναται να επιτελέσει σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα που απομένει.

Περισσότερα...

Οι Άνοιες

 

Στην ιατρική ο όρος άνοια χρησιμοποιείται συμβατικά για να υποδηλώσει την προοδευτική επιδείνωση νοητικών ή γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η μάθηση και η μνήμη, η ικανότητα αρίθμησης, η οπτική αντίληψη του χώρου, η αφαιρετική σκέψη καθώς και η ικανότητα ανάλυσης και λύσης προβλημάτων. Επειδή οι εν λόγω λειτουργίες είναι κλινικά διακρίσιμες και είναι δυνατό να διαταραχθούν σε ποικιλία συνδυασμών, γίνεται προφανές ότι η άνοια μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλόμορφα.

Μαρέπη

Είχα καιρό να περάσω τόσο όμορφα στις γιορτές