Οι Άνοιες

 

Στην ιατρική ο όρος άνοια χρησιμοποιείται συμβατικά για να υποδηλώσει την προοδευτική επιδείνωση νοητικών ή γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η μάθηση και η μνήμη, η ικανότητα αρίθμησης, η οπτική αντίληψη του χώρου, η αφαιρετική σκέψη καθώς και η ικανότητα ανάλυσης και λύσης προβλημάτων. Επειδή οι εν λόγω λειτουργίες είναι κλινικά διακρίσιμες και είναι δυνατό να διαταραχθούν σε ποικιλία συνδυασμών, γίνεται προφανές ότι η άνοια μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλόμορφα.
Στα νοσήματα που προκαλούν άνοια παρατηρούνται επίσης και άλλες διαταραχές πλήν των γνωστικών, όπως είναι η απώλεια του συναισθηματικού ελέγχου, οι μεταβολές στην συμπεριφορά και την προσωπικότητα και ακόμη διαταραχές στην στάση και την κινητικότητα.

Οι νόσοι που προκαλούν άνοια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, με βάση τα νευρολογικά σημεία που τα συνοδεύουν και τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα της υποκείμενης παθολογίας. Οι περισσότερες άνοιες, δυστυχώς, οφείλονται σε εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου, κυρίως στη νόσο Alzheimer, που δεν επιδέχονται αποτελεσματική μακροπρόθεσμα θεραπεία.

Η άνοια που οφείλεται σε εκφυλιστικά νοσήματα, παρουσιάζει πρώιμα σημεία που συχνά είναι πολύ ήπια και παραβλέπονται. Προσεκτική παρατήρηση είναι δυνατόν να αποκαλύψει μείωση των πνευματικών και φυσικών επιδεξιοτήτων, κάποιο βαθμό ελάττωσης ενδιαφερόντων και πρωτοβουλιών, διαταραχές της μνήμης.

Σταδιακά, καθώς η νόσος επιδεινώνεται, παρατηρείται βαθμιαία έκπτωση όλων των νοητικών λειτουργιών με προεξάρχουσα την έκπτωση της μνήμης. Η ικανότητα του λόγου διαταράσσεται και το λεξιλόγιο περιορίζεται. Παράλληλα παρατηρούνται μεταβολές στο σώμα του ασθενούς με σταδιακή απώλεια βάρους και δυσχερή κινητικότητα που επιδεινώνεται συνεχώς. Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι ο ανοοικός  ασθενής παρουσιάζει μια ποικιλία προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα τον ίδιο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η στενή και έμπιστη συνεργασία με τις υπηρεσίες υγείας είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση και υποστήριξη των διαφόρων προβλημάτων που σταδιακά προκύπτουν.  Νίκος Ζαμπιαδάκης
Γαστρεντερολόγος

Μαρέπη

Η ζωή στην τρίτη ηλικία γίνεται πιο όμορφη και ήρεμη από όσο την είχατε φανταστεί