Μαρέπη Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων
 

Marepi

I hadn’t seen Fotis since our military service. We talk about those days every day.( Now I have the chance to beat him in backgammon)