Η αναγκαιότητα της εξάλειψης των ταμπού στη διαχείριση ατόμων τρίτης ηλικίας και η επιλογή του σωστού περιβάλλοντος


Τα γηρατειά κάνοντας κάποιος μία επιδερμική και απλοϊκή προσέγγιση αποτελούν μία περίοδο «δύσης» της ανθρώπινης υπόστασης. Το άτομο κάνει ένα ιδιότυπο flash back στις προηγούμενες εμπειρίες αξιολογώντας τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων καταστάσεων και δευτερευόντως προβαίνει σε μία κατηγοριοποίηση των επικείμενων δραστηριοτήτων, που δύναται να επιτελέσει σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα που απομένει.

Read more...

Οι Άνοιες

 

Στην ιατρική ο όρος άνοια χρησιμοποιείται συμβατικά για να υποδηλώσει την προοδευτική επιδείνωση νοητικών ή γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η μάθηση και η μνήμη, η ικανότητα αρίθμησης, η οπτική αντίληψη του χώρου, η αφαιρετική σκέψη καθώς και η ικανότητα ανάλυσης και λύσης προβλημάτων. Επειδή οι εν λόγω λειτουργίες είναι κλινικά διακρίσιμες και είναι δυνατό να διαταραχθούν σε ποικιλία συνδυασμών, γίνεται προφανές ότι η άνοια μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλόμορφα.

Marepi

I hadn’t seen Fotis since our military service. We talk about those days every day.( Now I have the chance to beat him in backgammon)